U kunt op ons rekenen, van planning tot uitvoer.

Grondwerk

Infratechnisch Grondwerk

Voor de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wegen, bedrijventerreinen en woningen, is  goed voorbereidend grondwerk van cruciaal belang. Amerongen Wegenbouw is al vele jaren gespecialiseerd in het oppakken van zulke projecten. U kunt bij ons terecht voor het complete traject, van planning tot uitvoer. Bij Amerongen Wegenbouw maken we geen onderscheid in de grootte van het project.

Bouwkundig Grondwerk

Voor het ontgraven van fundaties en het aanvullen ervan, of voor de verbetering van de grond voor bouwwerken, kunt u ook een beroep doen op de specialisaties en expertises van Amerongen Wegenbouw. U kunt hier denken aan grondwerken voor onder andere projecten als het bouwen van bedrijfspanden, parkeerkelders en ziekenhuizen.

Cultuurtechnisch Grondwerk

Onder cultuurtechnisch grondwerk valt onder andere de inrichting van landelijk gebied, waaronder de aanleg van landbouwgebieden, natuurgebieden en recreatiegebieden. Dit soort  projecten benodigen vaak grootschalig grondverzet en vergt daarom de inzet van de grotere graafmachines.

    Naam(vereist)

    Telefoonnummer(vereist)

    Toelichting(optioneel)